Kwaliteit

Kwaliteit van producten en diensten is van het grootste belang en krijgt daarom veel aandacht bij het BGVS.

 

ISO 9001: 2008
Het kwaliteitsmanagementsysteem van het BGVS is sedert november 2012 ISO 9001:2008 gecertificeerd.
Met het behalen van deze certificering kan het BGVS haar klanten een hoge kwaliteit van producten en diensten garanderen die voldoet aan internationale eisen. Het kwaliteitsmanagementsysteem, de inzet van de toegewijde en gekwalificeerde medewerkers en de ideeën van klanten dragen bij aan de constante kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

 

Productkwaliteit
Het BGVS geeft invulling aan de beleidscomponent ‘Kwaliteit’ in het Nationaal Geneesmiddelen Beleid door aankoop van geregistreerde geneesmiddelen, keuring van de geïmporteerde geneesmiddelen en een stringente vrijgifteprocedure, waarbij ook de afdeling Farmaceutische Inspectie van het ministerie van Volksgezondheid is betrokken.

 

Kwaliteitsbeleid van het BGVS
In ons kwaliteitsbeleid staat het tevreden stellen van onze klanten centraal. Klanttevredenheid is immers een voorwaarde voor duurzaam succes en dus voor bedrijfscontinuïteit op lange termijn. Wij gaan daarom continu na wat de behoeften, verwachtingen en wensen van onze klanten zijn, begrijpen deze en voldoen daaraan. Wij doen dit door:

  1. tijdige levering van geneesmiddelen en aanverwante producten tegen concurrerende prijzen te garanderen;
  2. de kwaliteit/veiligheid van onze producten te garanderen door te voldoen aan wet- en regelgeving alsook aan internationale standaarden en regelgeving;
  3. het kwaliteitsbewustzijn te stimuleren, waardoor iedere medewerker weet wat van hem/haar wordt verwacht en individueel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn/haar werk;
  4. de bedrijfsprocessen steeds te optimaliseren door deze voortdurend te monitoren en te analyseren aan de hand van vastgestelde indicatoren;
  5. open relaties/communicatie te onderhouden zowel intern (medewerkers, Raad van Commissarissen) als extern (klanten, leveranciers en andere belanghebbenden);
  6. periodiek het kwaliteitsbeleid te beoordelen aan de hand van specifieke, tijdsgebonden en concrete doelstellingen, die op regelmatige tijdstippen worden gemeten en indien nodig het kwaliteitsbeleid op grond van de uitkomst van de beoordeling bij te stellen.

 

Het motto van het BGVS: Beste kwaliteit is onze prioriteit!